نمونه محصولات

برق و صنعت تندیس

فروش کلید اتوماتیک هیوندای
فروش کنتاکتورهای قدرت هیوندای
فروش مینیاتوری های هیوندای
(تک فاز و سه فاز)

محصولات برق صنعتی هیوندا ساخت کشور کره جنوبی می باشد که شامل کلید اتوماتیک، بی متال، کنتاکتور، کلید حرارتی، مینیاتوری (تک پل -دو پل -سه پل) و محافظ جان (تک پل و سه پل) است.

فروشنده مینیاتوری های هیوندای تیپ B تیپ C
کنتاکتورهای هیوندای : کنتاکتورهای 9 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 19 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 10 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 18 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 25 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 32 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 40 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 50 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 63 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 80 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 95 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 100 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 115 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 130 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 150 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 185 آمپر هیوندای کنتاکتورهای 225 آمپر هیوندای